Villkor för anmälan

O-Ringens villkor för anmälan och/eller beställningar

Nordic Travel i Sverige AB ansvarar för bokningen på denna sida. Dessa kompletterande resevillkor till SRFs villkorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster gäller mellan Nordic Travel i Sverige AB, Box 163, 271 24 Ystad och dig som själv eller genom annan träffar avtal med företaget enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet gäller för alla typer av produkter där Nordic Travel i Sverige AB är arrangör om inget annat angetts.

VILLKOR FÖR ANMÄLAN

O-Ringens villkor för anmälan och beställningar av deltagande.

ALLMÄN INFORMATION

Genom att du anmäler dig och/eller beställer tjänster av O-Ringen AB genom Nordic Travel AB godkänner du våra vid var tid gällande villkor för anmälan och deltagande. Köpet/bokningen blir bindande för dig så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av säljaren. Dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om du betalat arrangemanget helt, delvis eller inte alls. Var därför noga med att kontrollera villkoren.

Vänligen notera att vi förbehåller oss rätten att ensidigt ändra dessa villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade villkoren har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på vår hemsida, oringen.se. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i dessa villkor har du rätt att säga upp det avtal som du ingått med oss. Återbetalning av redan gjord betalning kommer inte att ske med anledning av sådan uppsägning.

För det fall du anmäler och/eller beställer tjänster till O-Ringen AB åt någon annan person än dig själv, försäkrar du genom ditt godkännande av våra villkor, att denna person har tagit del av och godkänner våra villkor på samma sätt som du har gjort.

Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till annan part.

DELTAGANDE

Allt deltagande på O-Ringen sker på egen risk. O-Ringen AB har tecknat försäkring för oförutsedda händelser som gäller samtliga deltagare och publik. O-Ringen AB ansvarar i övrigt inte för skada som du eventuellt åsamkas under arrangemanget. Deltagare i O-Ringen ska följa Svenska Orienteringsförbundets vid var tidpunkt gällande tävlingsregler. Rättighet att starta i tävlingen och utnyttja beställda tjänster medges först när fullständig betalning har erlagts.

Registrerad anmälan till tävlingen är bindande. O-Ringen AB förbehåller sig rätten att välja/byta stämplinssystem.

BETALNING

Betalning kan göras med betalkort (VISA/Mastercard) eller via bankgiro mot faktura. Betalningsanvisningar hittar du när du anmäler dig eller beställer tjänster. Efter 1 juli 2017 är betalning endast möjligt med betalkort (VISA/Mastercard). Både via telefon och online betalar du enligt villkoren gällande vid bokningstillfället. För att skydda och kryptera dina kreditkortsuppgifter när de genomgår vårt system använder vi oss av ”Secure Socket Layer”-teknik (SSL)

VILLKOR FÖR ÄNDRING/AVBOKNING AV TÄVLING

Anmälan till tävlingen är bindande och anmälningsavgifter återbetalas inte. Ändringar på anmälan (ej avbokningar och namnbyten) kan göras utan avgift på egen hand i systemet före 1 juni 2017. Fram tills det är möjligt att ändra själv i systemet går det att kostnadsfritt göra vissa ändringar via Bokningservice telefon +46 (0)8 – 409 06 408 eller maila oss på oringen@nordictravel.se. Därefter eller vid en kontakt med Bokningsservice eller O-Ringen AB utgår en avgift på 110 kr. Vid ändring av bokning utgår ingen återbetalning, däremot kan innestående belopp användas för andra köp i systemet för samma år som det ursprungliga köpet gällde (notera: detta gäller även vid gallring i elittouren). Namnbyte görs genom kontakt med O-Ringen AB och kostar 200 kr (eventuella extra avgifter som tillkommer i och med namnbytet tillkommer – exempelvis byte till dyrare tävling/klass enligt aktuell avgift vid anmälningstillfället). Eventuella återbetalningsanspråk ska vara O-Ringen AB tillhanda senast sista augusti aktuellt år för att återbetalning ska bli aktuell. Efter detta datum tillfaller pengarna O-Ringen AB.

VILLKOR FÖR BOENDE O-RINGEN

ALLMÄN INFORMATION

Genom att du bokar boende av O-Ringen AB genom Nordic Travel AB godkänner du våra vid var tid gällande villkor för boende O-Ringen AB. Köpet/bokningen blir bindande för dig så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av säljaren. Dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om du betalat arrangemanget helt, delvis eller inte alls. Var noga med att kontrollera villkoren.

Vänligen notera att vi förbehåller oss rätten att ensidigt ändra dessa villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade villkoren har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på vår hemsida, oringen.se. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i dessa villkor har du rätt att säga upp det avtal som du ingått med oss. Återbetalning av redan gjord betalning kommer inte att ske med anledning av sådan uppsägning.

För det fall du anmäler och/eller beställer tjänster till O-Ringen AB åt någon annan person än dig själv, försäkrar du genom ditt godkännande av våra villkor, att denna person har tagit del av och godkänner våra villkor på samma sätt som du har gjort.

BETALNING

Betalning kan göras med betalkort (VISA/Mastercard) eller via internetbank till bankgiro. Betalningsanvisningar hittar du när du anmäler dig eller beställer tjänster. Efter 1 juli är betalning endast möjligt med betalkort (VISA/Mastercard). Både via telefon och online betalar du enligt villkoren vid bokningstillfället, antingen via kreditkort eller via faktura. För att skydda och kryptera dina kreditkortsuppgifter när de genomgår vårt system använder vi oss av ”Secure Socket Layer”-teknik (SSL)

ÄNDRING/AVBOKNING AV O-RINGENS EGEN CAMPING OCH BOENDE PÅ HÅRT UNDERLAG

Avgifter för boende återbetalas vid avbeställning före 1 april aktuellt år mot en återbetalningsavgift på 110 kr som dras från beloppet. Från och med 1 april återbetalas inga avgifter. Ändringar på boendebokning kan göras före 1 April 2017. Vid ändring av bokning utgår ingen återbetalning. Ändring kan göras genom att kontakta NordicTravel Bokningsservice för O-Ringen via telefonnummer: +46 (0)8 – 409 06 408 eller maila oss på oringen@nordictravel.se under våra ordinarie öppettider. Observera att din ändring inte är giltig förrän du erhållit en skriftlig ändringsbekräftelse från Nordic Travel. Ändringsavgift tillkommer med 200 kr.

ÄNDRING/AVBOKNING AV ÖVRIGT BOENDE

Övrigt boende bokat på O-Ringen portal är ej avbokningsbart, ombokningsbart eller återbetalningsbart.

O-RINGENS VILLKOR FÖR AKTIVITETER, UPPLEVELSER, PARKERING OCH ÖVRIGA PRODUKTER

ALLMÄN INFORMATION

Genom att du bokar aktiviteter, upplevelser, parkering eller övr. produkter av O-Ringen AB genom Nordic Travel AB godkänner du våra vid var tid gällande villkor för dessa produkter för O-Ringen AB. Köpet/bokningen blir bindande för dig så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av säljaren. Dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om du betalat arrangemanget helt, delvis eller inte alls. Var noga med att kontrollera villkoren. Vänligen notera att vi förbehåller oss rätten att ensidigt ändra dessa villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade villkoren har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på vår hemsida, oringen.se. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i dessa villkor har du rätt att säga upp det avtal som du ingått med oss.

Återbetalning av redan gjord betalning kommer inte att ske med anledning av sådan uppsägning.

För det fall du anmäler och/eller beställer tjänster till O-Ringen AB åt någon annan person än dig själv, försäkrar du genom ditt godkännande av våra villkor, att denna person har tagit del av och godkänner våra villkor på samma sätt som du har gjort.

BETALNING

Betalning kan göras med betalkort (VISA/Mastercard) eller via internetbank till bankgiro. Betalningsanvisningar hittar du när du anmäler dig eller beställer tjänster. Efter 1 juli är betalning endast möjligt med betalkort (VISA/Mastercard). Både via telefon och online betalar du enligt villkoren vid bokningstillfället, antingen via kreditkort eller via faktura. För att skydda och kryptera dina kreditkortsuppgifter när de genomgår vårt system använder vi oss av ”Secure Socket Layer”-teknik (SSL)

VILLKOR VID ÄNDRING/AVBOKNING AV KRINGTJÄNSTER

Avgifter för kringtjänster återbetalas vid avbeställning före 1 april aktuellt år mot en återbetalningsavgift på 110 kr som dras från beloppet. Från och med 1 april 2017 återbetalas inga avgifter, däremot kan byte ske mot andra tjänster för motsvarande värde innevarande år, mot en ändringsavgift på 110 kr. Ändring kan göras genom att kontakta NordicTravel Bokningsservice för O-Ringen via telefonnummer: +46 (0)8 – 409 06 408 eller maila oss på oringen@nordictravel.se under våra ordinarie öppettider. Observera att din ändring inte är giltig förrän du erhållit en skriftlig ändringsbekräftelse från Nordic Travel. Ändringsavgift tillkommer med 200 kr.

VILLKOR VID TECKNAT AVBESTÄLLNINGSSKYDD

För bokningen kan i vissa fall tecknas ett frivilligt avbeställningsskydd. Avbeställningsskydd kan ej tecknas för gruppbokningar. Ersättning utgår om du rimligen inte kan genomföra din resa på grund av att du, ditt ressällskap, eller någon till er nära anhörig drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall.

Med nära anhörig avses den försäkrades maka, make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor- och svärföräldrar, person med vilken den försäkrade sammanbor under äktenskapsliknande förhållande med eller någon i ditt resesällskap i din bokning. Med akut sjukdom menas sjukdom som du vid beställning av resan inte visste, kunde eller borde ha vetat skulle uppstå. Skadehändelsen ska styrkas med ett giltigt läkarintyg. Vissa undantag finns för när avbeställningsskyddet inte gäller.

 • Avbeställningsskyddet kan endast tecknas i samband med bokning.
  •Avbokning måste ske senast dagen innan ankomstdatum. Vid senare avbokning erhålles ingen återbetalning.
  •Avbeställningsskyddet gäller endast tillsammans med läkarintyg och skickas till oss senast fem arbetsdagar efter avbokning. Läkarintyget skall vara ifyllt av en läkare ansluten till Försäkringskassan och intyget ska vara styrkt med läkarens namn, kontakt telefon och stämpel. Av läkarintyget måste det framgå: undersökningsdatum, undersökningsresultat, diagnos samt att du inte kan resa.
 • Vid avbokning mot avbeställningsskydd återbetalas ej avbeställningsskyddet.

Vad vi inte ersätter:

 • Akut försämring av existerande sjukdom/kroniskt besvär.
  •Undersökning, behandling och/eller inläggning på sjukhus som var planerat innan resan beställdes.
  •Planerade operationer och relaterade sjukdomar eller sjukdomstillstånd som uppstår på grund av detta.

Gruppbokningar över 10 personer;

 1. Om ej annat överenskommits skall beställaren senast 4 veckor före gruppens ankomst lämna specificerade uppgifter om antalet resenärer och namn på de som ska bo i rummen.
 2. Strejk, lockout, eldsvåda, blockad, krig, inskränkningar i leveranser eller andra utomordentliga omständigheter utanför hotellets kontroll berättigar Anläggningen att häva avtalet utan skyldighet att utbetala skadestånd i någon form.
 3. Förskottsbetalning krävs antingen med kreditkort eller mot faktura, med sista betalningsdag 30 dagar efter bekräftad bokning.
 4. Avbeställningsskydd kan ej tecknas för gruppbokningar.

REKLAMATION

Ev. klagomål skall framföras till ansvarig för produkten eller dennes ombud så snart som möjligt. Får ni inte rättelse av problemet, så kontakta Nordic Travel per telefon +46 (0)8 – 409 06 408 eller per e-post oringen@nordictravel.se . Reklamationsrätten är förlorad, om ni inte meddelar produktleverantören på plats. Lämnar ni bostaden, eller arrangemanget utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister ni er rätt till kompensation. Ev. anspråk på kompensation skall vara Nordic Travel skriftligen tillhanda senast 30 dagar efter resans slut.

Kan resan inte utnyttjas av skäl som är giltiga enligt SRFs resevillkorlänk till annan webbplats, återbetalas hela bokningsbeloppet med avdrag för en av Nordic Travel fastställd avbeställningsavgift på 600kr.

VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

O-Ringen AB kommer att behandla personuppgifter om dig för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig och andra deltagare på O-Ringen. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att du ska få relevant information och erbjudanden från oss eller våra samarbetspartners. I den mån det rör information och erbjudanden från någon av våra samarbetspartners, kan sådan samarbetspartner också komma att behandla dina personuppgifter.

De uppgifter vi samlar in och behandlar är namn, kön, födelseår, adress, mailadress, telefon, samt resultat kopplade till ditt deltagande på O-Ringen. Uppgifter såsom namn, kön, födelseår, ort, föreningstillhörighet och resultat, så väl som fotografier och TV-inspelningar i vilka du förekommer, kommer att kunna publiceras på TV, internet och i tidningar och användas i O-Ringen AB:s verksamhet. Uppgifter sparas av uppföljnings- och redovisningsskäl.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.


Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision