Vilda naturreservat

Naturreservat finns det många av i Värmland. Här hittar du några extra vilda och sköna, väl värda ett besök.

Glasskogen naturreservat

GLASKOGENS NATURRESERVATlänk till annan webbplats
I detta unika naturreservatet kan du uppleva fantastisk natur, fina vattendrag och ett stort utbud av djurliv och växtlighet. Cykla, vandra, paddla, campa. Några timmar, några dagar eller veckor.

BERGSKLÄTT NATURRESERVATlänk till annan webbplats
Njut av utsikten över Glafsfjorden från toppen av Bergsklätt väster om Arvika. Här finns rastplatser, vandringsleder och en rullstolsanpassad led.

BYAMOSSARNA- NATURRESERVAT BESKYDDAT AV PRINSPARETlänk till annan webbplats
Naturreservatet Byamossarna beskyddas av prinsparet och är Arvika kommuns största sammanhängande myrområde. I området finns en vandringsled samt en raststuga.

STÖMNE NATURRESERVATlänk till annan webbplats
Stömne naturreservat är ett attraktivt friluftsområde söder om Arvika med variationsrik natur med stort inslag av ek.

SVARTHAVETlänk till annan webbplats
Ett naturskönt naturreservat utanför Arvika bestående av barrnaturskog med en mångfald av spännande miljöer och arter. Bland annat kan man här finna 16 hotade arter.

ÖJENÄSBÄCKENS NATURRESERVATlänk till annan webbplats
Detta naturreservat utanför Arvika rymmer så väl flodpärlmussla som öring och flodkräfta. Dessutom finns här markerade vandringsleder samt lämningar från tiden man flottade timmer. Naturreservatet är 40 hektar stort och ligger mellan Fiskevik och Åmotfors.

NATURRESERVATET TALLMONlänk till annan webbplats
Tallmon är ett tätortsnära skogsområde i direkt anslutning till Charlottenberg. Tallmon har höga naturvärden och en särpräglad topografi med såväl sandmo, raviner, branter som vattendrag.

KILSRAVINERNAlänk till annan webbplats
Naturreservatet Kilsravinerna skiljer sig från mängden. En häftig och unik naturupplevelse som verkligen är värt ett besök under Er vistelse i det vackra värmländska landskapet.

GULLROSAS BERGlänk till annan webbplats
Hela området är kuperat av nord-sydligt orienterade sprickdalar med mellanliggande tallbevuxna höjdryggar, i området kan man hitta 150-åriga tallar. Högsta åsen uppgår till 250 m.ö.h.I vissa sprickdalar förekommer ett antal rödlistade arter, många som är starkt knutna till levande och död lövved.Det finns även en rik förekomst av lavar och mossor.

TISKARETJÄRN
Tiskaretjärn är en gammal finnbygd och hävden av jordbruket kommer att fortsätta enligt gamla traditioner. Slåttern med lie (hackslåtter) och hästdragen slåttermaskin ska sörja för ängarnas fortsatta existens. I reservatet finns även tamboskap. Stäng därför grindar efter dig då du åker/går in.


I Värmland finns nästan 200 naturreservat, för att se övriga klicka här

http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/Pages/default.aspxlänk till annan webbplats

Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision