Etapp 3: Arena Högfjällshotellet

På tredje etappen gäller det att ha koll på riktningen, en medeldistans med varierande sikt, allt ifrån fjället till skog av fjällbjörk och barr.

Den tredje etappen sträcker sig sydost om arenan, med start i slalombackarna upp mot Storfjället. Startplatserna kommer att vara samma som på etapp två, men banorna utgår i motsatt riktning. Här väntar banor av medeldistanskaraktär vilket innebär fler kontroller och mer riktningsändringar än på övriga etapper. Sluttningarna består av fjällbjörk som efter hand övergår i barrkog där sikten blir mer begränsad.

– På såväl kalfjället som i skogspartierna finns en del vackra fjällmyrar som beroende på mängden nederbörd antingen kan vara lätt- eller tungsprungna, säger Mats Jönsson från Korsnäs IF OK som är banläggare. Min stora utmaning ligger i att få till bra banor för de allra enklaste nivåerna. Vi kommer att tillverka ett utökat nätverk av ledstänger i området, antingen i form av stigar, eller snitslade områden så svårigheten blir på rätt nivå.

Kartritare: Kenneth Kajsajuntti

Banläggare: Mats Jönsson, Kornäs IF OK

Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision