Etapp 1 Arena Högfjällshotellet

På klassisk mark, runt Kungsleden avgörs första etappen på O-Ringen i Sälen. Här gäller det att ha koll på tempoväxlingarna om man ska lyckas fullt ut.

Den första dagen kommer du att få uppleva Köarskalsfjället och banor med nästintill 100 procent orientering på kalfjället. Området norr om Högfjällshotellet genomkorsas av Södra Kungsleden som startar vid Sälenfjällen och sträcker sig upp till gränsen mot Härjedalen. Banläggare är Jan Gustavsson som lagt O-Ringenbanor vid flera tillfällen och var engagerad i banläggningen då O-Ringen gick i Sälen 2008.

De längre banorna kommer att nå gränsen mellan kalfjäll och skogsterräng i Östfjällets sluttningar. Inte minst där blir det viktigt att kunna hantera tempoväxlingar in i kontrolltagningarna och hålla hög fart däremellan. För att undvika att folk springer ”på led” på det öppna fjället kommer Jan att sträva efter att lägga banorna i mer skilda stråk än vanligt vilket även skall minska slitaget på marken i området. Vid klar väderlek blir sikten mycket god, men vid dimma kan den snabbt begränsas och skapa extra utmaning. Trots det ibland lite steniga och karga underlaget är löpbarheten mycket god på Köarskalsfjället.

Kartritare: Kenneth Kajsajuntti

Banläggare: Jan Gustavsson, Malungs OK

Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision