Terräng

  • Drömorientering i fjällen med fyra fjälletapper
  • Drömarenor – Högfjällshotellet & Lindvallen
  • Drömresa till start, stolliftar till start på en etapp
  • Drömavstånd, fem kilometer mellan arenorna

Arena Högfjällshotellet
Arenan vid Högfjällshotellet utgör mål för de tre första etapperna, och löparna kommer att tävla i tre olika etappområden i fantastisk fjällterräng.

1. Etappområde Norr, med start norr om Högfjällshotellet utmed Kungsleden. De tre första etapperna innebär orientering mestadels på kalfjäll, med både detaljrika och detaljfattiga områden. Nedanför kalfjället så möts man av gles öppen tallskog med inslag av områden med en del björkpartier.

2. Etappområde Sydväst, med start uppe på Högfjället sträcker sig tävlingsområdet sydväst mot Vålbrändan och hem förbi Östra Kalven

3. Etappområde Sydost, med start uppe på Högfjället sträcker sig tävlingsområdet åt sydost med nedgång på Högfjällets sydöstra sida.

Arena Lindvallen
Arenan i Lindvallen ligger strax ovanför Experium och O-Ringentorget, och löparna tar liften till start för ytterligare en etapp på fjället och den andra etappen sker i fin dalaterräng.

4. Etappområde på fjället, tre liftar tar dig upp för Sälfjället till start. Tävlingsområdet sträcker sig över Sälfjället och Hemfjället och en avslutning på skrå ner i liftsystemen.

5. Etappområde i skogen, tävlingsområdet är det samma som Etapp 5, 2008. En etapp med rejäl dalaterräng med myrar och blåbärsris.

Under varje etapp kan du läsa mera om terrängen, det är elitlöpare David Andersson som guidar oss i Sälen.

Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision