Svårighetsgrader

Vilken svårighetsgrad skall jag välja?
Under O-Ringen finns många olika klasser och svårighetsgrader. För varje klass anges vilken svårighet banan motsvarar i färgsystemet.


Färg/ färger Svårigheter
Grön Grön bana. Banan går i terräng med tydliga och sammanhängande planbildsdetaljer som vägar, stora stigar, byggnader, öppen mark och så vidare. Kontrollerna ska alltid placeras på ledstången utmed det självklara vägvalet.
Vit Vit bana. Samma terräng som för grön bana. Kontrollerna skaendast markera avslutningen på en sträcka och övergången till en ny. Kontrollerna ska vara lättidentifierade och tydliga.
Gul Gul bana. Kan förläggas till något svårare terräng, men framkomligheten ska fortfarande vara god. Terrängen bör bestå av ett sammanhängande system av vägar, stigar, staket,vattendrag, öppen mark eller liknande.
OrangeRödOrange bana och Röd bana. Terrängen bör vara lättframkomlig, måttligt kuperad och bestå av skogsmark, gärna med inslag av kulturmark. Skillnaden mellan Orange och Röd bana är i huvudsak att svårframkomlig och tung terränghelt ska undvikas på orange bana.
Violett Violett bana. All typ av terräng, men mycket fysiskt krävande terräng bör undvikas. Alla typer av kontrollpunkter kan användas. Här gäller det att kunna sträckplanera och att använda rätt teknik vid kontrolltagningen.
BlåSvartBlå bana och Svart bana. Svårigheterna ska anpassas till de skickligaste löparnas kunnande. Ökningen i svårighetsgrad jämfört med ovanstående färger är att andelen kurvbildsorientering ökar, att detaljrik terräng och små terrängdetaljer ska utnyttjas. Mycket fysiskt krävande terräng ska dock undvikas på blå bana.

Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision