O-Ringen Pre-O

I precisionsorientering kan alla delta, oavsett kön, ålder och rörelseförmåga.

Man tävlar i gemensamma klasser i lättframkomlig terräng, det vill säga stigar och vägar som är framkomliga även för rullstol, cyklar etc. Precisionsorientering arrangeras som en separat 5-dagarstävling i området kring O-Ringen.

Pre-O PM läser du härlänk till annan webbplats

Resultat Pre-Olänk till annan webbplats

O-Ringen har ingen ordnad transport till Pre-O etapperna utan hänvisar till egna bilar.

Klasser O-Ringen Pre-O:
Pre-Elit, Pre-A, Pre-B, Pre-C, Open: Pre-A, Pre-B

Ingen gallring i elitklass
SOFT:s styrelse tog beslut den 13-14/11 att Pre-O ska inlemmas orienteringens gemensamma regelverk. Det innebär att ingen gallring sker i elitklass.

Arenor:
Etapperna genomförs i
Hundfjället 2 st
Högfjällshotellet 2 st
Lindvallen.

Alla etapperna har fjällterräng eller fjällnära.

Prova på arrangemang kommer att genomföras vid Hundfjället.

Banläggare Erik Lundkvist och Torbjörn Lentz.

Första etappen (söndag) genomförs som kvällstävling (pga avstängd väg vid Högfjällshotellet)

Detta ska föranmälas via Eventor:

  • Påskjutare
  • Stämplinghjälp
  • Parkeringskort: Bil med rullstol (går även att köpas på O-Ringenstadens tävlingsexpedition)


Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision