Open Hittaut

En nyhet för året är en ny openklass. Open hittaut.nu är precis som namnet antyder en vidareutveckling av det populära konceptet hittaut.nu.

hittaut.nu är ett hälso- och friskvårdsprojekt som syftar till att uppmuntra fysisk aktivitet genom att tillgängliggöra orienteringskartor för boende inom ett särskilt geografiskt område. Kartorna ska finnas inom närområdet så att alla har möjlighet att på ett enkelt sätt ta sig ut.

På alla kartor finns särskilda platser, checkpoints som kan besökas. Checkpoints finns i fyra olika svårighetsgrader. Att leta efter checkpoints ger ett spänningsmoment som uppskattas oerhört av deltagarna. Majoriteten av deltagarna gör detta som en friskvårdsaktivitet. De flesta gör det i grupp genom att tillsammans ta de utplacerade checkpointen.

Sedan hösten 2014 ägs hittaut.nu av O-Ringen AB.

O-Ringen Hittaut egen klass

Under O-Ringen 2015 i Borås kommer för första gången hittaut.nu att få en egen klass. Detta kommer att ske på tre avslutande etapperna. Klassen byggs upp genom att erbjuda mellan 20 och 30 befintliga kontrollpunkter inom tävlingsområdet. En skillnad mot vanlig hittaut.nu är alltså att det inte används metallstavar, nummer och bokstäver, utan istället skärmar och SportIdentenheter. Genom att använda den ordinarie stämplingstekniken får deltagarna prova på den teknik som används idag inom orienteringsrörelsen.

Deltagarna i klassen väljer själva hur många och vilka kontrollpunkter de vill besöka. Det upprättas därför ingen resultatlista.

Deltagarna anmäler sig på samma plats som övriga Openklasser och tar sig sedan till start 8, Team Sportia, där de startar. Kostnad för klassen är 150 kronor. I samband med anmälan får de också information om hur stämplingssystemet fungerar och annan nödvändig hjälp så att de känner sig trygga med detta. Målgång sker med övriga deltagare i Team Sportiafållan.


Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision