O-Ringen Miniknat

Miniknat ordnas varje dag med olika teman i anslutning till etapperna för de allra yngsta.

Ingen tävling, snitslad bana, pris till alla varje dag.

De som har föranmält miniknatare erhåller fem startbevis i sitt deltagarkuvert. För varje etapp lämnas ett startbevis vid Miniknatets start. Efteranmälan/direktanmälan för en eller flera etapper kan ske vid tävlingsexpeditionen på O-Ringenstaden eller på arenan.

Miniknat ordnas varje dag i anslutning till etapperna för de allra yngsta. Ingen tävling och pris till alla.

För anmälningsavgifter se: Anmälan


Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision