Gallringsregler DH18 och DH 20 Elit

Rangordningslistor kommer att publiceras på denna sida fredag 8 juli. Vi kan dock redan nu informera om att klasserna D20 Elit 2 och H20 Elit 2 utgår, då alla anmälda får plats i Elit 1-klasserna. Löpare som från början anmält sig i Elit 2 kommer att få erbjudande om att springa i Elit 1 eller i annan klass.

Uttagning för D18 Elit 1, H18 Elit 1, D20 Elit 1 och H20 Elit 1

Anmälan till juniorelitklasserna vid O-Ringen i Sälen 2016 är öppen fram till och med fredag 22 juli klockan 12.00. 120 deltagare per klass tas ut.

  • En rangordningslista baserad på anmälningar och rankinglistor per 1 juli, publiceras den 8 juli. Rangordningslistan är en preliminär lista med syfte att presentera aktuellt läge.
  • En slutgiltig uttagningslista med 120 löpare, baserad på anmälningar fram till och med 22 juli kl 12.00 och rankinglistor per 1 juli, publiceras den 23 juli. Vid samma tidpunkt publiceras också reservlistor per nation.

Rangordningslista publicerad 8 juli

För löpare som har anmält sig senast 1 juli publiceras en rangordningslista den 8 juli. Listan tas fram enligt följande:

  • Löpare som deltagit på EYOC och/eller JWOC 2016 garanteras plats
  • Enligt respektive nations rankinglista per 1 juli, där varje nation har ett visst antal förutbestämda platser:

Antalet nationsplatser baseras på medelvärdet av andelen topp 50-placeringar från föregående år och andelen anmälda den 1 juni.

Andelen nationsplatser = (Andelen topp-50 placeringar i klassen på O-Ringen 2015 + Andelen anmälda i klassen 1 juni 2016) / 2

Antal nationsplatser = Andelen nationsplatser * (115 – Antalet JWOC/EYOC-löpare)

Om en nation inte har tillräckligt många anmälda löpare för att fylla upp nationsplatserna fördelas dessa platser genom lottning, som viktas mot andelen nationsplatser.

Exempel: 31 löpare i klassen D18 Elit 1 har deltagit på JWOC eller EYOC 2016. Dessa är garanterade plats i klassen. I steg 2 återstår då 115 – 31 = 84 platser att fördela. Sverige hade 2015 i D18E 48% topp 50-placeringar och den 1 juni var 72% av de anmälda löparna från Sverige. Det innebär att antalet nationsplatser för Sverige blir 60 % * 84 st = 50 st. Dessa tas ut efter Sveriges gällande rankinglista den 1 juli. JVM/EYOC-löpare exkluderas.

Andelen nationsplatser baserat på ovanstående är som följer:

D18

Land

Nationsplatser

Danmark

5

Finland

15

Norge

20

Nya Zeeland

1

Storbritannien

1

Sverige

73

 

H18

Land

Nationsplatser

Danmark

5

Finland

18

Norge

19

Polen

1

Storbritannien

1

Sverige

71

 

I D20 Elit och H20 Elit kommer alla löpare som anmält sig i Elit 1 att erbjudas plats. Därför publiceras inga listor över nationsplatser för dessa klasser.

Uttagningslista och reservlistor publiceras 23 juli

Uttagningslistan publiceras senast den 23 juli och innehåller 120 löpare. Den baseras på samma principer som rangordningslistan, men innefattar löpare från det slutgiltiga anmälningsstoppet (22 juli kl 12.00). Uttagningslistan tas fram på samma sätt som rangordningslistan:

  • Löpare som deltagit på EYOC och/eller JWOC 2016 garanteras plats
  • Enligt respektive nations rankinglista per 1 juli, där varje nation har ett visst antal förutbestämda platser:

Antalet nationsplatser baseras på medelvärdet av andelen topp 50-placeringar från föregående år och andelen anmälda den 1 juni.

Andelen nationsplatser = (Andelen topp-50 placeringar i klassen på O-Ringen 2015 + Andelen anmälda i klassen 1 juni 2016) / 2

Antal nationsplatser = Andelen nationsplatser * (115 – Antalet JWOC/EYOC-löpare)

Om en nation inte har tillräckligt många anmälda löpare för att fylla upp nationsplatserna fördelas dessa platser genom lottning, som viktas mot andelen nationsplatser.

  • De sista 5 platserna fördelas av O-Ringens tävlingsledning, antingen som ”wild cards” eller enligt principen för nationsplatser.

Reservlistor per nation publiceras samtidigt som uttagningslistan. Vid återbud från någon löpare på uttagningslistan tillsätts löpare från reservlistorna. Detta sker nationsvis. Återbud ska lämnas till elit@oringen.se senast 15.00 på lördag 23 juli. Vid återbud efter denna tidpunkt tillsätts inga reserver.

För att bli tillsatt från reservlistan krävs att den aktuella löparen har bekräftat intresset till elit@oringen.se senast 15.00 på lördag 23 juli. Notera att det är möjligt att bekräfta intresset även om man inte har blivit uttagen.

Löpare som inte blir uttagna i elitklass flyttas till Elit 2.

Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision