Tillval

När du anmäler dig till O-Ringen finns det ett antal tillval.

De tillval som är möjliga att boka tillsammans med de tävlingar du valt väljer du i varukorgen genom att klicka på "Ändra tillval".

Ordinarie bokningsperiod är fram till 1 juni. Därefter är det efteranmälan fram till start.

Avgifter för de olika anmälningssperioderna

Tillval1 nov1 april1 juniDärefter (+20 %)

Lottning med annan klubb

120

120

120

140*

Familjelottning

120

120

120

140*

Stämplingsbricka (SI)

40

40

40

50

Motionsloppsförsäkring Baslänk till annan webbplats

155

155

155

155

Motionsloppsförsäkring Storlänk till annan webbplats

275

275

275

275

Stämplingshjälp PreO

110

110

110

130

Påskjutare PreO

110

110

110

130

Anpassad karta**

0

0

-

-

*Efter 1 juni kan tilläggstjänsterna lottning med annan klubb och familjelottning bara köpas i mån av plats.

**Anpassad karta måste beställas före 1 april.

Kringtjänster

Kringtjänster är inte direktkopplade till din tävlingsstart och bokas enligt nedan.

Tilläggstjänster1 nov1 april1 juniDärefter (+20 %)

Visum*

0

0

0

0

Jubileumsplakett**

0

0

0

0

* Behöver du visum kontakta oss på info@oringen.se

**Läs mer här om Jubileumsplaketten. Beställning av plakett måste vara O-Ringen tillhanda senast den 1 juni innevarande år.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision