Säkerhetsrutiner

Din säkerhet är viktig under O-Ringen!

O-Ringen ska vara en glädjefylld vecka med gemenskap,
upplevelser och äventyr. För att undvika brand och stöld kan du som gäst på campingen:
• Vara uppmärksam på och följa aktuella säkerhetsregler för grillning som enbart får ske på anvisade grillplatser
• Följa rekommenderade säkerhetsavstånd vid placering
av fordon i din campingruta
• Förbereda dig för eventuell brand genom att lokalisera
närmaste brandsläckare som finns markerade med röda hinkar
• Undvika att lämna dina värdesaker utan uppsikt
• Se till att husvagn/husbil, tält och cyklar är låsta när du
ej är på din campingplats.

Uppsamlingsplatser vid brand på Himmelstalundsområdet
är Himmelstalundshallen samt Friidrottsarenan.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision