Uttagning D18E, H18E, D20E och H20E

Anmälan till juniorelitklasserna vid O-Ringen i Höga Kusten 2018 är öppen fram till och med fredag 20 juli klockan 12.00. I normalfallet tas 120 deltagare per klass tas ut.

En rangordningslista med 140 löpare per klass, baserad på anmälningar och rankinglistor per 1 juli, publiceras den 7 juli. Rangordningslistan är en preliminär lista med syfte att presentera aktuellt läge.

En slutgiltig uttagningslista med 120 löpare per klass, baserad på anmälningar fram till och med 20 juli kl 12.00 och rankinglistor per 1 juli, publiceras den 21 juli.

Rangordningslista 7 juli

För löpare som har anmält sig senast 1 juli publiceras en rangordningslista den 7 juli. Listan innehåller 140 löpare och tas fram enligt följande:

 • Löpare som deltagit på EYOC och/eller JWOC 2017 garanteras plats
 • Enligt respektive nations rankinglista per 1 juli, där varje nation har ett visst antal förutbestämda platser:
  • Antalet nationsplatser baseras på medelvärdet av andelen topp 50-placeringar från föregående år och andelen anmälda den 1 juli.
  • Andelen nationsplatser = (Andelen topp-50 placeringar i klassen på O-Ringen 2017 + Andelen anmälda i klassen 1 juli 2018) / 2
  • Antal nationsplatser = Andelen nationsplatser * (115 – Antalet JWOC/EYOC-löpare)
 • Om en nation inte har tillräckligt många anmälda löpare för att fylla upp nationsplatserna fördelas dessa platser genom lottning, som viktas mot andelen nationsplatser.

Exempel: 31 löpare i klassen D18E har deltagit på JWOC eller EYOC 2018. Dessa är garanterade plats i klassen. I steg 2 återstår då 115 – 31 = 84 platser att fördela. Sverige hade 2015 i D18E 48% topp 50-placeringar och den 1 juli var 72% av de anmälda löparna från Sverige. Det innebär att antalet nationsplatser för Sverige blir 60 % * 84 st = 50 st. Dessa tas ut efter Sveriges gällande rankinglista den 1 juli. JVM/EYOC-löpare exkluderas.

Andelen nationsplatser för respektive nation publiceras på www.oringen.selänk till annan webbplats senast 7 juli.

Uttagningslista 21 juli

Uttagningslistan publiceras senast den 21 juli och innehåller 120 löpare. Den baseras på samma principer som rangordningslistan, men innefattar löpare från det slutgiltiga anmälningsstoppet (21 juli kl 12.00). Uttagningslistan tas fram på samma sätt som rangordningslistan:

 • Löpare som deltagit på EYOC och/eller JWOC 2017 garanteras plats
 • Enligt respektive nations rankinglista per 1 juli, där varje nation har ett visst antal förutbestämda platser:
  • Antalet nationsplatser baseras på medelvärdet av andelen topp 50-placeringar från föregående år och andelen anmälda den 1 juli.
  • Andelen nationsplatser = (Andelen topp-50 placeringar i klassen på O-Ringen 2016 + Andelen anmälda i klassen 1 juli 2017) / 2
  • Antal nationsplatser = Andelen nationsplatser * (115 – Antalet JWOC/EYOC-löpare)
 • Om en nation inte har tillräckligt många anmälda löpare för att fylla upp nationsplatserna fördelas dessa platser genom lottning, som viktas mot andelen nationsplatser.
 • De sista 5 platserna fördelas av O-Ringens tävlingsledning, antingen som ”wild cards” eller enligt principen för nationsplatser.

En reservlista med 20 löpare, med samma rangordningsgrund som för uttagningslistan, publiceras samtidigt som uttagningslistan. Vid återbud från någon löpare på uttagningslistan tillsätts löpare från reservlistan. Återbud ska lämnas till elit@oringen.se senast 15.00 på lördag 21 juli. Vid återbud efter denna tidpunkt tillsätts inga reserver.

För att bli tillsatt från reservlistan krävs att den aktuella löparen har bekräftat intresset till elit@oringen.se senast 12.00 på lördag 21 juli. Notera att det är möjligt att bekräfta intresset även om man inte har blivit uttagen.

Löpare som inte blir uttagna i elitklass flyttas till huvudklass.


Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision