Etapp 5 OL Arena Skyttis

Sista etappen i ett mycket stigrikt område med måttlig kupering

På arena Skyttis har många en spännande jaktstart att se fram emot. Detaljrika svåra sluttningar omger en flackare platå med några större sankmarker, ett rikt stignät med kluriga höjdpartier. Tempoväxling blir en nyckel till framgång i denna terräng.
Framkomligheten är mestadels mycket god.

kartutsnitt E5

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision