Etapp 4 OL Arena Backsjö

Fjärde dagen bjuder åter på tuff och utmanande Höga Kusten-terräng

Den fjärde etappens långdistans avgörs på Visarberget.
Här har havet en gång spolat bergssidorna kala och lämnat detaljrika och lättlöpta hällmarkspartier efter sig.
Gles, gammal blandskog växer mellan öppna hällmarksområden.
Mycket hög detaljrikedom. Kuperingen är stark.
De kortare banorna nyttjar ett stigrikt område mellan två berg.
Här finns inslag av bäckraviner och framkomligheten är mestadels god.
Mindre områden med tätare vegetation förekommer.

kartutsnitt E4

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision