Etapp 3 OL Arena Backsjö

Medeldistansen dag tre avgörs i vackra Backsjö

De längre banorna startar högt på Slåtterberget och har huvudsakligen utförslöpning mot mål. Stora delar av banorna går på en lättlöpt höjdplatå och slutdelen avgörs på en mer detaljrik sluttning.
De korta banorna går i ett småkuperat område med gott om stigar där framkomligheten varierar från öppen gles tallskog till ungskog.

kartutsnitt E3
kartutsnitt E3

Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision