Avlysta områden

Här hittar du avlysta områden inför O-Ringen Höga Kusten 2018.

För OL-tävlingarna kommer de två första etapperna att avgöras på Arena Domsjö, etapp 3-4 på Arena Backsjö och sista etappen på Arena Skyttis. Alla arenorna ligger på bekvämt avstånd: 5 km, 9 km respektive 1,5 km från Örnsköldsviks centrum. Just Örnsköldsviks centrum med Arena Stora Torget kommer också att bli utgångspunkt för Ungdomsstafetten och Elitsprinten.

Elittouren har de två inledande etapperna på Arena Domsjö, därefter en sprint i Örnsköldsvik City, för att sedan avsluta med en etapp vardera på Arena Backsjö och Arena Skyttis.

MtbO-etapperna, som precis som i Värmland kommer att vara fem till antalet, nyttjar samma arenor som OL-etapperna. Etapp 1, 2 och 5 avgörs på Arena Domsjö, medan etapp 3 och 4 körs med mål på Arena Skyttis.

Här hittar du avlysta områden för Höga Kusten 2018.

OLPDF

MtbOPDF

PreOPDF

Undantag för OL-avlysningen gäller för deltagare födda 2002 och senare fram till och med 22 juli 2017.

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision