Frågor och svar om camping


Hur ser campingalternativen ut för O-Ringen Höga Kusten?
Vi erbjuder två campingar: central camping i Örnsköldsviks centrum och Svedjeholmens camping. Då vi hoppas på och förväntar oss att vi får många deltagare har vi valt att förutom camping i centrala Örnsköldsvik även öppna upp en "traditionell" O-Ringencamping i Svedjeholmen. Där kommer det att finnas service i form av kiosker, v/a och platser med el.

Central camping
Campingplatserna ligger nära centrum och O-Ringentorget. Maximalt avstånd är ca 1,5 kilometer från O-Ringentorget. På den centrala campingen finns cirka 800 campingplatser. Särskilda hygienstationer och dusch kommer att finnas. Underlaget varierar på de olika platserna och kan vara både gräs, grus och asfalt.

Svedjeholmens camping
Svedjeholmens camping ligger sex kilometer från O-Ringentorget. På den campingen finns ca 1500 platser. På området kommer det att finnas kiosker, dusch och hygienstationer. Samtliga campingplatser är på gräs.

Hur tar man sig mellan O-Ringentorget och Svedjeholmens camping?Det kommer att gå en busslinje mellan Svedjeholmens camping och O-Ringentorget. Preliminärt kommer bussarna att gå var 10:e minut både från Svedjeholmen och centrala Örnsköldsvik. Bussarna kommer att gå mellan klockan 15.00 och klockan 21.00. Bussturen tar knappt 10 minuter enkel väg.

Vad gäller kring underlag på central camping och hur görs fördelningen?
Den centrala campingen ligger på flera olika öppna ytor i Örnsköldsviks centrum. Ungefär en tredjedel av platserna är gräs, en tredjedel är grus och en tredjedel är asfalt. Eftersom vi prioriterar att gruppera klubbarna så går det inte att garantera ett visst underlag i samband med bokning. Däremot kommer vi efter klubbfördelningen att vara tydliga med vilket underlag respektive klubb fått.

Kan man ha förtält på den centrala campingen oavsett underlag
E
ftersom underlaget varierar mellan asfalt, grus och gräs kommer vi att tillhandahålla virke så att förtält skall kunna sättas upp oavsett underlag.

Är den centrala campingen trafikstörd?
När det gäller vägar och trafik så ligger majoriteten av campingplatserna inte vid större vägar utan vid typiska småstadsgator. De allra flesta ligger inte i anslutning till gator, men det förekommer i vissa fall. Två av ytorna ligger i närheten av E4:an.

Vad är en halvruta? D.v.s. 4,5 x 9 meter? Kan man stå med klubben om man bokar en halvruta?
De här rutorna är bara avsedda för de som tältar. Tält och bil ryms på en sådan ruta, men inte husvagn eller husbil.

På Svedjeholmens camping kan man bo med klubben även om man väljer halvruta. På den centrala campingen är inte detta möjligt. Alla halvrutor är koncentrerade till vissa områden på den centrala campingen där alla som tältar kommer att bo.

Hur gör jag om jag vill stå med en annan klubb på campingen?
Vid bokningen av campingplats får du alltid ange vilken klubb du vill stå tillsammans med. Du kan alltså välja att stå med din egen klubb eller med en annan klubb.

Finns platser för el respektive icke-el på båda campingarna?
Ja, det finns elplatser både på den centrala campingen och på Svedjeholmens camping. Totalt finns det cirka 800 elplatser varav knappt hälften kommer att finns på den centrala campingen. Däremot kan vi inte garantera att klubbmedlemmar som valt el respektive icke-el kan stå bredvid varandra.

Om man vill vara säker på att stå gemensamt med hela klubben på samma ställe måste man gemensamt bestämma om man vill ha el eller inte, respektive om man vill bo på den centrala campingen eller på Svedjeholmens camping.

Hur och när görs klubbfördelningen?
Utifrån bokningsläget 1 juni fördelas klubbarna ut på olika ytor. Alla i en klubb som valt central camping och el hamnar sedan på samma ställe, alla som valt central camping och icke-el hamnar på samma ställe. På samma sätt sker fördelningen på Svedjeholmens camping. Klubben samlokaliseras även där på två olika områden, el respektive icke-el. Om man vill vara säker på att stå gemensamt med hela klubben på samma ställe måste man gemensamt bestämma om man vill ha el eller icke-el, respektive om man vill bo på den centrala campingen eller på Svedjeholmens camping

Vad gäller om jag bokar en stor ruta, dvs 12 gånger 10 meter, kan jag då stå med klubben?
Nej, de extra stora rutorna är förlagda till ett särskilt ställe. De är avsedda för större husvagnar och husbilar och storleken på ytan gör att de inte kan samlokaliseras med de vanliga rutorna på 9 gånger 9 meter.

Om man vill tälta i staden, kommer ni då att kunna garantera gräsyta?
Ja, om man bokar halvruta på den centrala campingen så kommer rutorna att vara anpassade för tält, det vill säga gräsyta. Däremot kommer man inte att kunna bo med sin klubb om man väljer halvruta på den centrala campingen. Alla de som tältar kommer att bo på samma ställe på den centrala campingen. På Svedjeholmens camping däremot kan man boka halvruta och bo med klubben.

Hur ser det ut med säkerheten om man campar inne på den centrala campingen?
Under tävlingsdagen kommer vi att ha vakter som rör sig inom alla campingområdena på den centrala campingen för att skapa en god säkerhet. För att förebygga stöldrisken rekommenderas alla campinggäster att förvara värdesaker på ett säkert sätt.

Under tävlingsdagen kommer vi att ha vakter som rör sig inom alla campingområdena på stadscampingen för att skapa en god säkerhet.

www.oringen.se

 

Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision