Våra produkter

O-Ringen erbjuder näringsliv, kommuner och andra organisationer en mängd samverkansmöjligheter i samband med detta jättearrangemang.  Det som är absolut unikt är möjligheten att träffa 25.000 personer flera gånger under en vecka.

Här är exempel på produkter och exponeringsställen som kan erbjudas i samband med O-Ringen. Observera att lokala avvikelser kan förekomma.

Annonsmedia

O-Ringentidningen och www.oringen.se Deltagarundersökningen som genomfördes efter O-Ringen 2017 visar på att både tidningen och webben har är två viktiga informationskanaler bland O-Ringens deltagare.

Programtidningen Delas ut till alla deltagare i deltagarpåsen vid ankomst till arrangemanget. Deltagarna spar tidningen och behåller den under hela veckan. Upplaga 15.000.

Tävlingskartorna Orienterarna studerar sina tävlingskartor noga och spar dem i flera år. En bra plats för annonser.

O-Ringenkartan En "välkommen till O-Ringen karta" över O-Ringenstaden och en turistkarta över regionen. Denna karta har på ena sidan en översiktskarta över O-Ringens närområde samt en detaljkarta över O-Ringentorget och på den andra sidan en turistkarta. O-Ringenkartan delas ut till alla deltagare i innan O-Ringen samt på ett flertal andra platser. Här annonserar företrädesvis företag och organisationer för det lokala och regionala turist-/näringslivet.

Reklam i Radio O-Ringen Reklaminslag sänds i reklamblock i Radio O-Ringen. Inslagen sänds cirka åtta gånger per dag.

O-Ringentorget

O-Ringenmässan eller Marknadsgata
Skyltar I anslutning till torget finns bra exponeringsytor för skyltar. Skyltning i serveringstält. Skyltar kan hängas inne i serveringstälten på O-Ringentorget där det ger bra exponering till deltagarna.

Tävlingsarenor

Skyltar. Skyltar kan placeras på målfållornas inhägnad under alla etapper. De första 100 m av målfållorna dock är reserverade för tävlingssponsorer. Alla skyltar tillverkas i miljövänlig pet-plast. Utdelning av material till deltagare. Vid utgången från målfållan finns en bra plats att dela ut varuprover, presenter eller annat material till deltagarna. Ett bra sätt att nå alla deltagare under en tävlingsdag.

Fler exempel

Specialerbjudanden i direktanmälan Reklamjinglar i speakersystemet Reklamfilm på storbildsskärm Reklam på backdrop till intervjupodium Reklam i bussar och vid busshållplatser

Utdelning av material vid busshållplatser Reklam inne i bussarna Elitserie  - sponsor O-Ringen Open - sponsor Direktreklam till deltagarna som ilägg i deltagarpåsar Tryck på deltagarpåsar enligt ovan

Utskick till deltagare från O-Ringens databas Logotyp och länk från O-Ringen Online Huvudsponsor för ungdomsstafett i samband med invigningen Reklam på funktionärskläder Stortavlor Cykelparkering

Kontakta oss gärna för att informera dig om det aktuella läget och diskutera just Dina idéer och möjligheter!

Kontakt Mats Adolfsson, Försäljningschef
Tel: +46(0)70 394 50 71 Mail: mats.adolfsson@oringen.se


Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision