Etapp 3 - Boråsetappen
Arena Kransmossen

Efter en tävlingsfri aktivitetsdag slår vi upp portarna till veckans tredje långdistans.

Vägvalsvänlig och mjuksprungen terräng att tassa i med ett antal skapliga åsar att knäppa. Orienteringen kan bitvis uppfattas som lite grov men med genomtänkta vägval som betydelsefull ingrediens och med fokuserat finlir in mot kontrollerna där ”valör på medalj” avgörs. I området finns också skogbilsvägar men de påverkar knappast den som springer rätt. Det finns också stigar men ganska begränsat. Skogen består mestadels av väldigt vacker, storstammig granskog och är som sagt periodvis väl så mjuksprungen så ett starkt (men varmt) hjärta med grymma ben sitter inte helt fel. Ett tufft lopp kan vänta…

Arenakarta

Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision