O-Ringen Pre-O

I precisionsorientering kan alla delta, oavsett kön, ålder och rörelseförmåga.

Länk till StartlistorPDF

Vad är Pre-O?
Pre-O betyder Precisionsorientering och där kan alla delta, oavsett kön, ålder och rörelseförmåga. Pre-O har mixade klasser efter svårighetsgrad. Man tar sig fram i lättframkomlig terräng, mestadels stig och väg, som är framkomlig för rörelsehindrade personer och hjälpmedel. Pre-O arrangeras som en separat 5-dagarstävling i och i närheten av Borås.

Prova På!
På aktivitetsdagen, den 21 juli mellan 10–12, kan man prova på Pre-O vid Arenan för andra etappen vid Kypesjön. Banorna är desamma som för etapp 2. Öppen för alla och helt gratis!

Tävlingsområden
Etapperna 1, 2 och 4 är skilda från övriga tävlingar. Etapperna 3 och 5 är gemensamma med 5-dagarstävlingen.

Väg och Etappbeskrivning
Etapp 1 - Söndagen den 19 juli, Arena Pickesjön Vägvisning börjar: GPS 57.715306, 12.912369 Skogsväg samt fin strövstig med liten kupering. Mestadels god sikt.

Avstånd från O-Ringenstaden till arenan ca 7 km. Vägvisning från rondell Göteborgsvägen- Älvsborgsleden därefter 2 km. Parkering max 600 meter. Bilar med hjälpmedel vid arena.

Första ordinarie start är kl. 10.00. Avstånd till start är ca 600 meter.

Etapp 2 - Måndag den 20 juli, Arena Kypesjön Vägvisning börjar: GPS 57.73006, 12.947516 Hårdpackad grusstig, med måttlig kuperad skogsmark Avstånd från O-Ringenstaden till arenan ca 5 km. Vägvisning från korsningen Vegagatan- Döbelsgatan (Högskolan) därefter ca 2 km. Parkering i anslutning till Arenan.

Första ordinarie start kl. 10.00. Avstånd till start ca 200 meter.

Etapp 3 - Onsdagen den 22 Juli Arena Kransmossen Asfalterad skogsstig (rullskidspår) och skogsstig. Storväxt granskog med ett fåtal igenväxande hyggen samt en bäckravin med detaljrik sluttning.

Avstånd O-Ringenstaden till arenan ca 6 km. Vägvisning se PM för Etapp 3 för 5-dagars Bilar med hjälpmedel för funktionshindrade i anslutning till arenan. Tillståndsskylt krävs. Övriga parkerar på de övriga parkeringsplatserna (max 2500 meter). Att köpa bussbiljett för att komma nära arenan rekommenderas.

Första ordinarie start är kl. 10.00. Avstånd till start är ca 1000 meter.

Etapp 4 - Torsdagen den 23 juli Arena Byttorps IP Vägvisning börjar: GPS 57.726703, 12.911661 Asfalterad gång- och cykelbana, måttlig kupering och medhårdpackad grusstig, ingen eller obetydlig kupering.

Avstånd mellan O-Ringenstaden och arenan ca 4 km. Vägvisning från väg RV 180 mot Alingsås, korsningen Alingsåsvägen-Fjällgatan Parkering max 600 meter. Bilar med hjälpmedel för funktionshindrade i anslutning till arenan. Tillståndsskylt krävs.

Första ordinarie start kl. 10.00. Avstånd till start är ca 200 meter.

Etapp 5 - Fredagen den 24 juli Borås Arena Hårdpackad grusstig med obetydlig kupering

Avstånd från O-Ringenstaden ca 3 km. Vägvisning enligt PM för Etapp 5, 5-dagars. Bilar med hjälpmedel för funktionshindrade i anslutning till arenan. Tillståndsskylt krävs. Övriga max 1500 meter.

Första ordinarie start är kl. 09.00. Avstånd till start ca 1 100 meter på väg.

Banläggare och kontrollanter
E1: Niclas Andersson E2: Håkan Eriksson E3: Tomas Tranberg E4: Rolf Hermansson E5: Håkan Eriksson Biträdande Banläggare: Evald Stensson och Ivan Andersson Bankontrollant E1, E3 och E5: Michael Johansson, Vänersborgs SK Bankontrollant E2 och E4: Bernt Gustavsson, OK Flundrehof

Klassindelning
Pre-E, Pre-A, Pre-B och Pre-C. Openanmälan kan göras på plats eller på tävlingsexpeditionen på O-Ringentorget.

Etapp-PM
Detaljerat PM för varje etapp kommer finnas till varje deltagare.

Kartor
Alla kartor i 1:5000 Konvertering till Pre-O-norm: Carl-Henry Andersson

Tävlingsregler
Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och riktlinjer för Pre-O

Tävlingsledning
Ulf Skogman, Anders Andersson

Vid föranmälan via Eventor ska följande anges:

  • Påskjutare
  • Stämplinghjälp
  • Parkeringskort: Bil med rullstol (går även att köpas på O-Ringenstadens tävlingsexpedition)

Allmänt möte för Pre-O

Det årligen återkommande Pre-O-mötet vid O-Ringen hålls måndagen den 20 juli 2015 på etapp 2, direkt efter avslutad tävling. Vid regn hålls mötet i O-Ringenstaden kl 16.00. Lokal meddelas senare.

Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision