O-Ringen Flex-O

O-Ringen för alla

Projektet ”O-Ringen för alla”, som finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden, skall möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att prova orientering under O-RIngen i Borås 2015.

Vi riktar oss till personer som har behov av extra kognitivt stöd. Orsaken kan till exempel vara intellektuell funktionsnedsättning till följd av utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada eller autism.

Tillgängligheten ska ökas genom hjälpmedel och anpassningar i terrängområde eftersom många i målgruppen också kan ha fysisk funktionsnedsättning eller synnedsättning. Vi välkomnar till ett ”O-Ringen för alla”!

Ladda ner

Pröva orientering med kognitivt stödPDF

Inbjudan till Flex-O

Under O-Ringen Borås 2015 bjuder vi in till en ny möjlighet utöver de ordinarie arrangemangen och klasserna: Flex-O.

Flex-O eller Flexibel Orientering erbjuder flexibel längd på bana, flexibelt antal kontroller och flexibelt val av hjälpmedel.

Nyfikenkontroller bildar tillsammans en Nyfikenbana
Kontrollerna är fysiskt lättillgängliga för den som använder rullstol eller rullator men de kan vara klurigt placerade.

Stoltkontroller blir tillsammans en Stoltbana
Här kan kontrollerna vara placerade utanför stig, banan kan bli mer fysiskt utmanande och erbjuda olika alternativa vägval.

Lyckligkontroller blir tillsammans en Lyckligbana
Kontrollernas placering är mer inriktade på sinnesupplevelser än traditionella punkter. Kontrollerna ska vara fysiskt tillgängliga och lätta att se. Det kan även finnas något intressant att lyssna på, se, lukta eller känna.

Två tävlingar under O-Ringenveckan
Det är valfritt hur många kontroller man vill ta och i vilken ordning, samma kontroll kan tas flera gånger och alla resultat är godkända.

Exempel på hjälpmedel kan vara en förenklad karta, foto eller bild på karta eller kontrollangivelse vad man ska leta efter, rep att hålla i på svårframkomligt ställe eller en person som går med.

Deltagaravgiften är 100:- per tävling och då ingår hyra av SportIdentpinne samt ett minnespris. Anmälan till Flex-O görs till Jan Hilding eller Susanne Bäckström - kontaktuppgifter nedan. Valet av kontroller och bana kan göras senare.

Vi vill gärna ha kontakt med dig som funderar på att anmäla dig till Flex-O för att prata om individuella önskemål!

Om du söker tillgänglighetsanpassat boende under O-Ringenveckan så meddelar du detta i samband med din anmälan.

PROGRAM
Under O-Ringenveckan erbjuder vi tillgänglighetsanpassning på följande arrangemang:

Lördag 18 juli:
Invigning och Ungdomsstafett på Borås Arena. Kognitivt stöd och tillgänglighetsanpassade platser finns.

Onsdag 22 juli:
Flex-O. Arena Kransmossen.I anslutning till Arenan för
O-Ringen etapp 3.

Fredag 24 Juli:
Flex-O. Arena Borås Arena. I anslutning till Arenan för
O-Ringen etapp 5.

Prova på område:
O-Ringenstaden, i anslutning till O-Ringentorget. Denna hålls öppen för alla intresserade.

Träningsområde:
Vid Kypesjöns friluftsgård kommer det att finnas ett Flex‑O träningsområde som är bemannat vid valda tider under O-Ringenveckan.

PROJEKTLEDARNA

Susanne Bäckström
susanne.backstrom@oringen.se
070-241 7298

Jan Hilding
jan.hilding@oringen.se
070-660 7933

Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision