AXA-stafetten

AXA-stafetten, en given höjdare som kommer att genomföras under O‑Ringenveckan i Borås 2015. Det är det tionde året  vi genomför denna ungdomsstafett.

Återigen kommer alla duktiga ungdomar få chansen att visa upp sig inför en stor publik då AXA stafetten genförs i samband med O-Ringens invigning under lördagen. Och vi hoppas vi på en spännande tävling och en fartfylld kamp mellan världens ungdomar. Stafetten kommer även i år få en stark internationell prägel, då antalet nationslag kontinuerligt ökar.

Klasser

En klass, blandat flickor och pojkar, sträckorna skall löpas enligt följande:
Sträcka 1: Pojkar upp t.o.m. H16
Sträcka 2: Flickor upp t.o.m. D14
Sträcka 3: Pojkar upp t.o.m. H14
Sträcka 4: Flickor upp t.o.m. D16

Lagen får bestå av nordiska distrikts- eller kretslag eller "landslag" för icke nordiska ungdomar. Man får delta med två lag per distrikt, krets eller land. Kombinationslag av t ex två distrikt eller kretsar är tillåtna men det innebär inte att ett distrikt på så sätt får ha tre lag.

Tävlingsdatum: 18 Juli i samband med O-Ringens invigning.
Banlängder: Samtliga sträckor cirka 1,5-2,0 km, löptid cirka 8-12 min
Spridning: Gaffling på samtliga sträckor
Stämplingssystem: SportIdent. Löpare kan springa med sin egen pinne. Annars tilldelas en lånepinne.
Avgifter: 270 kr/lag*
Betalning: Svenska distrikt faktureras i efterhand, utländska lag betalar på plats, kontant eller kort.
Karta: I skala 1:4 000 Ekvidistans 2,5 m. Sprintnorm.
Tävlingsregler: Svenska Orienteringsförbundets sprinttävlingsregler
Upplysningar:info@oringen.se alt 0771-49 90 00
Anmälan: Anmälan sker via Eventorlänk till annan webbplats

* Olika pris beroende på när anmälan sker.


Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision