Trafik till tävlingarna

Så reser du till tävlingarna och etapperna

Planera dina resor ordentligt! Tänk på att angivna körtider är ca-tider och gäller vid normaltrafik. Under O-Ringen är trafikbelastningen hög och påverkar givetvis körtiderna. Läs noga igenom hänvisningarna. Arrangörens anvisningar måste följas.

Parkering vid etapperna
För att minimera risken för köbildning, köp parkeringsdekal innan och ha den väl synlig i framrutan. Det finns möjlighet att köpa parkeringsdekal på Arenorna eller på tävlingsexpeditionen eller kioskerna på O-Ringenstaden. Var ute i god tid. Parkeringarna öppnar kl. 06.30.

Etapp 1, Marketappen, Arena Ramslätt

Kör från O-Ringenstaden genom Borås stad söder ut mot Kråkeredsrondellen, GPS: 57.683328, 12.937511. Kör Rv 41 mot Varberg. Efter ca. 20 km passeras Arenan men infarten ska ske efter ytterligare 12 km i Kinna. GPS: 57.510793, 12.721874.

Därifrån visar skyltar vägen fram till parkeringen.
Restid med etappbuss: ca. 30 min
Gångavstånd till Arenan: 100 m
Körtid med bil från O-Ringenstaden: ca. 45 min
Gångavstånd från parkering till Arenan: max 300 m

Etapp 2, Tranemoetappen, Arena Givarp

Kör från O-Ringenstaden genom Borås stad söder ut mot Kråkeredsrondellen, GPS 57.683328, 12.937511. Kör Rv 27 mot Karlskrona. Efter ca. 30 km, GPS 57.582275, 13.217999, visar skyltar vägen in till Arenan.

Restid med etappbuss: ca. 35 min
Gångavstånd till Arenan: 300 m
Körtid med bil från O-Ringenstaden: ca. 40 min
Gångavstånd från parkering till Arenan: max 1500 m

Etapp 3, Boråsetappen och Etapp 4, Sohlbergetappen, Arena Kransmossen

Kör från O-Ringenstaden söder ut mot Rv 40. Kör Rv 40 mot Jönköping. Kör av vid avfart 88, GPS 57.724020, 12.988697, in på Trandaredsgatan och följ därefter parkeringsvakternas anvisningar.

Restid med etappbuss: ca. 15 min
Gångavstånd till Arenan: 200 m
Körtid med bil från O-Ringenstaden: ca. 15 min
Gångavstånd från parkering till Arenan: max 2500 m

En rekommendation är att ta cykel från O-Ringenstaden till dessa två etapper. Markerad vägvisning är till största delen på cykelvägar genom staden fram till cykelparkering intill Arenan.

Avståndet är ca. 5 km och beräknas ta 20-25 min. Gångavstånd från cykelparkering till Arenan är 300 m

Etapp 5, Hökerum Byggetappen, Borås Arena

Inga etappbussar till etapp 5. Boende på O-Ringenstaden rekommenderas att gå eller cykla till etapp 5. Vägvisning från O-Ringenstaden.

Gång- och cykelavstånd till Arenan: 2500 m
Om bil används är vägvisning från Knalleporten, GPS 57.727309, 12.936075, och därefter följa parkeringsvakternas anvisningar.

Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision