Återvinning och avfall - matrester blir biogas i Borås

Visste du att Borås var en av de första kommunerna som började göra biogas av sitt matavfall? Nu kan du vara med och bidra! Vid incheckningen får du en rulle svarta plastpåsar som du bara använder till matavfall. Svårare är det inte!

Sortera avfall för hållbarhet - återvinning

Det fungerar bra med plastpåse här i Borås då man på mottagningsanläggningen kan sortera bort själva plastpåsen. Plastpåsen gör det lättare för dig att hantera matavfallet i husvagnen/bilen eller tältet. Släng sedan svarta påsarna i särskilda kärl som finns inom campingområdet i O-Ringenstaden.

Redan 2001 började vi i Borås köra sopbilar och stadens bussar på biogas och idag går i stort sett alla stadsbussar och sopbilar på gas, och det gör likaså flera tusen personbilar.

På återvinningsstationerna finns det precis som du är van vid från din hemort full sortering av förpackningar och tidningar samt batterier och givetvis även vanligt brännbart hushållsavfall. Är du osäker på hur du sorterar så följ skyltarna eller titta efter i Borås Energi och Miljös sorteringsguidelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ute på Arenorna finns det gott om kärl för brännbart avfall och returburkar/flaskor. Dessa platser är skyltade med Håll Sverige Rents logga.

I textilstaden Borås så jobbar vi också mycket med att ta om hand kläder och textilier. Genom samarbete med olika leverantörer så bygger man upp en hel kedja med sätt att återanvända och återvinna olika textilkvaliteter. Inte enbart secondhand och återbruk utan det går även att ta hand om textilfibern på olika sätt för att återvinna så mycket som möjligt.

Textilavfall, farligt avfall, elavfall mm kan vi inte ta omhand på området men inom kommunen finns fem bemannade återvinningscentralerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där du gratis får lämna detta avfall och mycket mer. All avfallshantering sker i samarbete med Borås Energi och Miljö.

Vi gör också en stor satsning på att ta omhand returburkar och returflaskor i hållbarhetens tecken. Detta sker i samarbete med Pantamera. Det blir gott om kärl för insamling av returburkar ooch -flaskor både på Arenorna och inom O-Ringenstaden. Men inget vanligt skräp i dessa kärl!

Visste du att O-Ringen 2014 samlade in 22.212 burkar och flaskor? Om vi räknar om det till sparade koldioxidutsläpp så motsvarar det 28 flygresor mellan Stockholm-Berlin. I Borås sätter vi målet betydligt högre. Genom mer och bättre insamlingskärl och allas engagemang så klarar vi säkert att samla in fler.

Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision