Villkor för anmälan

O-Ringens villkor för anmälan och/eller beställningar

ALLMÄN INFORMATION

Genom att du anmäler dig och/eller beställer tjänster av O-Ringen AB godkänner du våra vid var tid gällande villkor för anmälan och deltagande.

Vänligen notera att vi förbehåller oss rätten att ensidigt ändra dessa villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade villkoren har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på vår hemsida, oringen.se. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i dessa villkor har du rätt att säga upp det avtal som du ingått med oss.

Återbetalning av redan gjord betalning kommer inte att ske med anledning av sådan uppsägning.

För det fall du anmäler och/eller beställer tjänster till O-Ringen åt någon annan person än dig själv, försäkrar du genom ditt godkännande av våra villkor, att denna person har tagit del av och godkänner våra villkor på samma sätt som du har gjort.

Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till annan part.

DELTAGANDE

Allt deltagande på O-Ringen sker på egen risk. O-Ringen AB har tecknat försäkring för oförutsedda händelser som gäller samtliga deltagare och publik. O-Ringen AB ansvarar i övrigt inte för skada som du eventuellt åsamkas under arrangemanget.

Deltagare i O-Ringen ska följa Svenska orienteringsförbundets vid var tidpunkt gällande tävlingsregler.

Rättighet att starta i tävlingen och utnyttja beställda tjänster medges först när fullständig betalning har erlagts.

Registrerad anmälan till tävlingen är bindande.

SportIdent brickor version 5–11 kan användas.

BETALNING

Anmälan till tävlingen är bindande och anmälningsavgifter återbetalas inte. Folksams försäkring STARTKLAR kan tecknas som täcker återbetalning i vissa fall. Mer information och möjlighet att beställa försäkringen via oringen.se/startklar. 

Avgifter för kringtjänster återbetalas vid avbeställning före 1 april aktuellt år mot en återbetalningsavgift på 110 kr som dras från beloppet. Från och med 1 april återbetalas inga avgifter, däremot kan byte ske mot andra tjänster för motsvarande värde innevarande år, mot en ändringsavgift på 110 kr.

Betalning kan göras med betalkort (VISA/Mastercard) eller via internetbank till bankgiro. Betalningsanvisningar hittar du när du anmäler dig eller beställer tjänster. Efter 1 juli är betalning endast möjligt med betalkort (VISA/Mastercard).

Anmälan kan överföras till annan deltagare (namnbyte) och kostar 110 kr fram tom 1 april, 200 kr fram till och med 20 juli och 250 kr därefter.

Namnbyte kan enbart ske via direktkontakt med O-Ringenorganisationen. Sker bytet till klass med högre anmälningsavgift tillkommer mellanskillnaden vid tiden för när den ursprungliga anmälan registrerades.

Byte till klass med lägre anmälningsavgift medför ingen återbetalning. Ändring av deltagarinformation, klass och tjänster som hanteras av deltagaren själv inom anmälningssystemet (Eventor) är avgiftsfritt t.o.m 1 juni. Ändring av SportIdentnummer som hanteras av deltagaren själv inom anmälningssystemet (Eventor) är avgiftsfri t.o.m. 20 juli. Ändringar så som namn, klass, startgrupp, som kräver hjälp av O-Ringenorganisationen kostar 110 kr fram t.o.m 1 april, 200 kr fram till och med 20 juli och 250 kr därefter.

Anmälda till elitklasser som inte blir uttagna lyfts ner i respektive Elit 2-klass (A för Pre-O). Ingen återbetalning av någon eventuell mellanskillnad på anmälningsavgiften sker.

Vår behandling av personuppgifter

O-Ringen AB kommer att behandla personuppgifter om dig för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig och andra deltagare på O-Ringen. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att du ska få relevant information och erbjudanden från oss eller våra samarbetspartners. I den mån det rör information och erbjudanden från någon av våra samarbetspartners, kan sådan samarbetspartner också komma att behandla dina personuppgifter.

De uppgifter vi samlar in och behandlar är namn, kön, födelseår, adress, mailadress, telefon, samt resultat och andra uppgifter kopplade till ditt deltagande på O-Ringen. Uppgifter såsom namn, kön, födelseår, ort, föreningstillhörighet och resultat, så väl som fotografier och TV-inspelningar i vilka du förekommer, kommer att kunna publiceras på TV, internet och i tidningar och användas O-Ringen AB:s verksamhet. Uppgifter sparas av uppföljnings- och redovisningsskäl.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.


Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision