Miljöpolicy

O-Ringens miljöpolicy

Som ett av världens största idrottsarrangemang ska O-Ringen vara en ledande och god förebild inom miljöområdet. Vi ska profilera O-Ringen som ett miljömärkt event som använder naturen omsorgsfullt.

Hela organisationen ska vara engagerad i miljöarbetet och varje medarbetare och funktionär ska väga in miljöhänsyn i de beslut som tas.

Successivt ska O-Ringens miljöpåverkan minskas genom medvetna val och vi ska så långt som möjligt: 

  • Välja samarbetspartners, leverantörer och sponsorer som bedriver ett engagerat miljöarbete 
  • Välja produkter och tjänster med dokumenterat bra miljöprestanda 
  • Hushålla med materiella resurser 
  • Återanvända och återvinna använt material 
  • Begränsa transporter och energianvändning samt utnyttja förnybara energikällor
  • Bevara frilufts-, natur- och kulturvärden i de områden vi använder. 
  • Följa upp, utvärdera och förbättra vårt miljöarbete.

O-Ringen är ett Miljömärkt Event enligt Håll Sverige Rents kriterier sedan 1999 och tänker så fortsatt vara även kommande år.

Läs mer om vad det innebär på Håll Sverige Rents hemsida.länk till annan webbplats

Copyright © 2014-2018 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision