O-Ringen AB

O-RINGEN AB, org. nr 556937-4084, ägs till 100 % av Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) och driver arrangemanget O‑Ringen. O-Ringen AB:s avkastning fördelas rättvist (”fair”) mellan alla parter (funktionärsföreningar, partners, leverantörer och ägare) och allt eventuellt överskott stannar inom idrottsrörelsen.

Styrelse

Stefan Blomgren, Styrelseordförande
Eva-Lena Frick, Vice ordförande
Lennart Agén, Ledamot
Jenny Tirén Berg, Ledamot
Peter Öberg, Ledamot

Medarbetare och kontakt

Se sidan medarbetare.

Ägardirektiv

SOFT:s ägardirektiv (2015-04-22) till O-Ringen AB anger att O-Ringen ska:

  • Erbjudas med högsta kvalitet för alla: ungdom, bredd och elit i orienteringslöpning, MTB-orientering och precisionsorientering
  • Vara en attraktiv mötesplats och ett fullgott semesteralternativ för Sveriges och världens orienterare i alla åldrar
  • Spridas runt om i landet för att uppnå hög attraktivitet hos deltagarna och ett långsiktigt gott ekonomisk resultat
  • Vara en plattform för utveckling av orienteringsrörelsen i Sverige och i världen
  • Marknadsföra orienteringssporten i Sverige och världen och skapa rekrytering genom att bredda deltagandet
  • Ge ökad avkastning. Avkastningen ska fördelas rättvist (”fair”) mellan alla parter (funktionärsföreningar, partners, leverantörer och ägare)

Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision