Pressackreditering 2018

Press accreditations for O-Ringen Högakusten 2018

Följ O-Ringen

OBS! Denna ackreditering gäller för yrkesverksamma medierepresentanter och frilansjournalister.
NOTE! This accreditation is for working media representatives and freelance journalists.

Ackreditering ska vara O-Ringen tillhanda senast 1 juli.
Accreditation must be O-Ringen at hand latest July 1 st.

För mer info/ for more information contact:

O-Ringen Marknadschef:
Thomas Westfeldt
tel/phone: 072 278 00 00
e-post/e-mail: thomas.westfeldt@oringen.se

Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision