O-Ringentidningen

O-Ringentidningen utkommer med två nummer per år och är arrangemangets officiella informations- och marknadsföringstidning.

Tidningen distribueras kostnadsfritt med ett ex per hushåll till alla som anmält sig via anmälningssystemet till O-Ringen-arrangemangen från 2007 och senare. Tidningen skickas också till mediaföretag och samarbetspartners. Upplagan är cirka 30 000 ex.

Vill du få O-Ringentidningen GRATIS hem i din brevlåda? 
Skicka namn och adress i ett mail till info@oringen.se

Har du flytta, vill du avsluta din prenumeration eller får du för många tidningar hem i din brevlåda? 
Skicka namn och adress i ett mail till info@oringen.se

Vill du bidra med artiklar, bilder eller roliga knep&knåp?
Hör av dig till vår redaktion med ett mail till marknad@oringen.se

Vill du annonsera i tidningen eller undrar du när nästa nummer kommer?
Klicka här för att se utgivningsschema och priser för O-Ringentidningen

Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision