Frågor och Svar

Här har vi samlat lite frågor och svar kring ambassadörsprogrammet.

Vad är en O-Ringen ambassadör?
Som ambassadör kan du hjälpa oss att sprida kunskap och information om O-Ringen i din klubb. Som O-Ringen ambassadör sprider du exempelvis information om tävlingen i din klubb genom olika typer av aktiviteter så som t.ex. information vid någon träning, hemsida, klubbtidning där du fungerar som en informatör eller inspiratör för klubbmedlemmarna. Vi förser dig med ett ambassadörs-kit med bl.a. presentationsmaterial, profilmaterial.

Vad får jag som ambassadör?
Som tack för dina insatser får du profilmaterial i form av en tröja eller annan profilsak. Vi förser dig också med lämpliga verktyg och presentationsmateriel. Under O-Ringenveckan så bjuder vi även in dig till en unik nätverksträff med alla andra ambassadörer. Som ambassadör blir du en naturlig del av vårt ambassadörsnätverk samt att vi ibland överraskar med lite andra förmåner, lite från år till år.

Hur blir jag ambassadör?
Skicka in en intresseanmälan via formuläret på vår hemsida. Det är viktigt för oss att du är engagerad och brinner lite extra för O-Ringen i din klubb. Vi kommer att eftersträva att ha en ambassadör per klubb, så är ni flera som är intresserade från din klubb så får ni prata ihop er. Vi har tagit fram ett åtagande som vi vill att alla O-Ringen ambassadörer skriver under.

Vilka åtaganden har jag som ambassadör?
Som ambassadör skriver du under ett åtagande som innebär att du verkar som en god ambassadör för O-Ringen i din klubb. Du planerar årliga aktiviteter som t.ex. informationsaktivitet, O-Ringenträning e.d. Du rapporterar både dina planerade och genomförda aktiviteter via ett webbformulär 1-2 gånger per år.

Kommer det vara några ambassadörsträffar?
Vi kommer att bjuda in till en ambassadörsträff under O-Ringenveckan med möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion, under trevliga former.

Övrigt?
Vi ser ambassadörskapet som en mer långsiktig aktivitet där vi tillsammans både kan få klubbens medlemmar att delta vid O-Ringen samt använda O‑Ringen som en rekryteringsaktivitet till att få nya orienterare att fortsätta delta i tävlingar och andra klubbaktiviteter.

Frågor och kontakt:
Har du funderingar tveka inte att ta kontakt med Patrik Söderqvist, O‑Ringen, patrik.soderqvist@oringen.se 070-37 149 59


Copyright © 2015 O-Ringen AB. Alla rättigheter förbehålls.   |    En webbsida från Limepark byggd i SiteVision